Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Ніжинський вибійчаний рушник в колекції Харківського історичного музею

Сушко Валентина Анатоліївна

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Вибійка складає невелику частку колекції тканин Харківського історичного музею (ХІМ).

Якістю тканини, високою технікою виконання, насиченістю кольорів та малюнком із,збірки вирізняється рушник ТК-142 (інв. 145), який походить з колекції Музею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди, про що свідчить інвентарний номер цього музею - 6617.

В облікових документах ХІМ про цю річ зроблений запис: "Полотенце набойка из коленкора, цветы, птицы, сверху двухглавый орел. Русское. XIX в.".

Однак подібність нашого рушника до атрибутованих рушників у фондах українських музеїв: Чернігівського краєзнавчого та Державного музею українського народного декоративного мистецтва (Нт-120) - а саме: матеріал (бавовняна тканина); кольорова гама (коричневі та сині тони олійної фарби); декорування та саме трактування малюнку (розташовані на кінцях виробу рослинні - "древо життя" - та зооморфні - павичі, орли - орнаментальні мотиви), - дають змогу атрибутувати наш музейний предмет як українську поліську ніжинську вибійку, виріб Ніжинської фабрики бавовняних тканин Богдана Іванова к. XVIII - поч. XIX ст., виконаний в техніці запарної вибійки.