Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

До 195-річчя Музею природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Дрогваленко Олександр Миколайович, Резніченко Людмила Андріївна

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Музей природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна був заснований у 1807 році. Незабаром після відкриття Імператорського університету його правління звернулося до всіх директорів училищ з проханням надсилати до університету, по можливості, видатні витвори краю. У відповідь на це звернення до Харкова стали надходити численні природно-історичні предмети. В 1805 р. попечитель Харківського навчального округу граф Северін Потоцький закупає у Санкт-Петербурзі колекцію італійця Четті, що головним чином складалася з опудал птахів, коралів, молюсків, комах та мінералів. У 1809 році у ганноверського аптекаря Грюнера було придбано колекцію іноземних предметів зібраних професором Андре, що вміщувала у собі багатьох представників тварин тропічної фауни: мушлі молюсків, комах, птахів, а також закам'янілості та мінерали. Подальше поповнення фондів кабінету також велося за рахунок купівлі колекцій, іноді до 1000 експонатів, за кордоном, головним чином у Німеччині. Придбані колекції почали широко використовуватися для проведення навчальних занять. У поповненні колекцій музею та сприянні його розвитку брали участь відомі вчені та суспільні діячі, а також любителі природи.

Протягом свого існування фонди музею поповнювалися експонатами не тільки за рахунок експедиційних зборів та закупівлі, але також надходили дарунки від випускників та співробітників університету, приватних осіб. Так, граф С. Потоцький подарував кабінету перші метеорити, що стали початком метеоритної колекції музею: кам'яний, що впав на території Смоленської губернії, та частину першого відомого в Росії метеориту, знаменитого "Палласового заліза". Подарунки робили навіть члени царської родини, наприклад, у залах музею зберігається макет самородного золота, подарованого Олександром II, а від великого німецького поета та природознавця І.-В. Гете - гранатова низька. Вже до свого століття з дня заснування, музей став місцем зберігання унікальних наукових цінностей. В експозиції музею були представлені у вигляді систематичних колекцій мінерали та гірські породи, а також колекції скелетів, вологі препарати та опудала тварин.

У різний час кабінет-музей очолювали відомі вчені, як правило, професори, які викладали природничі дисципліни. Одним з найбільш видатних серед них був професор І.А. Криницький, який очолював кабінет з 1825 по 1837 роки, та вніс великий внесок в подальший науковий розвиток музею, створення лабораторій для визначення, препарування та монтажу зібраного матеріалу, а кількість експонатів за цей час збільшилась до 7924 одиниць збереження. Колекції музею при ньому були науково систематизовані та створені повні каталоги цих зібрань. Він організував перші експедиції по збиранню наукового матеріалу.

Зараз у фондах музею зберігаються понад 250 тисяч експонатів. Це опудала і тушки тварин та птахів, черепа, скелети, яйця птахів, вологі та сухі препарати різних тварин, комахи, зразки гірських порід та мінералів, викопні рештки і скелети, муляжі, гіпсові зліпки вимерлих тварин, живописні полотна.

У 23 залах музею розгорнуто експозиції п'яти відділів: геологічного, безхребетних і хребетних тварин, еволюції органічного світу та охорони природи. Експонати демонструються у вигляді систематичних колекцій, біогруп та яскравих діорам, які оснащені аудіовізуальними засобами.

Тільки за останні 10 років у музеї було створено біля 50 наукових експозицій та проведено роботи по реекспозиції вже існуючих.

У Музеї природи Харківського національного університету зберігаються зоологічні колекції, що вміщають у себе всі великі систематичні групи тварин світової фауни. Ідеї охорони природи відображені у кожній науковій експозиції музею. Вони висвітлюють складні взаємини у природі, різноманітність проявів життя. Особлива увага приділяється стану навколишнього середовища України та нашого регіону.

Мінералогічне зібрання музею складається з понад 20 тисяч експонатів. Систематична колекція складається, головним чином, з найбільш типових представників всіх класів мінералів, зразків дорогоцінних та поробних каменів, корисних копалин з різних родовищ нашої країни та багатьох країн світу. Палеонтологічна колекція музею представлена викопними рештками різних видів тварин та рослин. Експозиції включають цінний науковий матеріал, який ілюструє систему філогенетичних взаємовідносин від зародження життя на Землі до наших днів.

Зараз музей носить назву Державний Музей природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Це великий науково-освітній та методичний центр України, який бере участь у підготовці фахівців природничих наук; займається навчальною та виховною роботою зі студентами, пропагандою природничонаукових знань; широко використовує екскурсійно-лекційну роботу серед населення. Щорічно музей відвідують близько 100 тисяч людей. ,

За активну експозиційну, науково-дослідницьку, просвітницьку та навчальну роботу, пропаганду наукових і екологічних знань музей не раз був відмічений грамотами та дипломами Міністерства освіти та науки, Міністерства культури, Товариством охорони природи Харківської області та інших інститутів.