Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

Вивчення видового та кількісного складу колекції приматів Музею природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Левченко Д.Р., Сиром'ятникова Н.М.

2002

Восьмі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю XII Археологічного з’їзду, 12 квітня 2002 р. – Х. : [Видавництво ХНАДУ], 2003.

Створення каталогу наукової колекції приматів, що знаходиться на збереженні у Музеї природи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна є однією з ланок створення генерального систематичного каталогу музейних предметів. Визначивши головний стратегічний напрямок, необхідно чітко усвідомлювати й засоби тактичного вирішення цього завдання. Виходячи з цього, був складений наступний план досліджень:

1. Простежити хронологію придбання приматів за документами обліку, іншими джерелами. Провести або відновити їх атрибуцію. Скласти уніфіковані паспорти музейних предметів.

2. Звірити латинські назви приматів відповідно до біологічної класифікації, що прийнята у вітчизняній науковій літературі.

3. Внести всі доповнення, зміни, пов'язані з перевизначенням видів в уніфіковані паспорти.

4. Поповнити відомості про приматів за біологічними картками тварин Харківського зоопарку, що був основним джерелом надходження експонатів у 70-80 роки XX сторіччя.

5. Визначити зоогеографічні зони і ареали приматів.

6. Перевірити інформацію про місця здобичі та ареали за словниками географічних назв, атласом світу відповідно до адміністративно-територіального поділу країн світу (на 1990 рік).

7. За результатами інвентаризації, що була проведена у жовтні-листопаді 2001 року, скласти остаточний список музейних предметів ряду приматів за різними групами збереження (опудала, вологі препарати, остеологічний матеріал і т.п.).

У цей час здійснюється робота по першій групі збереження - опудалах.

Історія створення колекції приматів у її сучасному вигляді сягає часу створення зоологічного кабінету Імператорського Харківського університету - початку XIX сторіччя. В "Систематичному каталозі предметам, що зберігаються у Зоологічному Кабінеті Імператорського Харківського університету по 1848 рік", свідчилося про наявність 10 опудал мавп, що належали до 9 видів.

Про зростання колекції наприкінці XIX - початку XX сторіч ми маємо уявлення з посередніх джерел, що мають відношення до більш пізнього періоду.

Перед початком Великої Вітчизняної війни у музеї налічувалось 35 опудал мавп 25 видів. У 1956 році колекція приматів складалася з 40 екземплярів опудал мавп 34 видів.

Наступні роки у розвитку колекції - це період накопичування. До того ж, колекція поповнювалася не тільки опудалами тварин, але й вологими препаратами, остеологічним матеріалом, шкурами мавп.

За результатами інвентаризацій 1976 та 2001 років кількість опудал становила 79 екземплярів 45 видів та 94 екземпляра 49 видів відповідно. Сьогодні у музеї подано четверту частину видового складу світової фауни приматів.

Результати цих досліджень будуть внесені до системи обліку, що розробляється у нашому музеї. Це дозволить, з часом, мати найбільш повну уяву про колекцію приматів для вивчення її на різних рівнях.