Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

Монументальні англійські танки Мк-V у Харкові

Бадаєв Дмитро Володимирович

2009

П’ятнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 155-й річниці з дня народження видатного українського вченого академіка АН України М. Ф. Сумцова, 17 квітня 2009 р. – Х. : Оригінал, 2009.

До колекції ХІМ належить британський важкий танк доби 1 Світової війни моделі «Мк-V, композитний»(тобто з 2 бортовими баштами - спонсонами: гарматним та кулеметним), інвентарний номер «З-87». Походження цього зразка військової техніки достеменно невідоме, проте за останні три роки з’явилися нові дані, що проливають світло на це питання.

На початку 1920-х років у розпорядженні Збройних сил України та Криму знаходилося близько 60 танків. Серед них були і важкі танки «Мк-V», відомі на Заході як «Лінкольн» або «Великий Віллі», а у Радянській Росії та СРСР, за звичайною маркою двигуна – «Рікардо». У Харкові був розташований 10-й загін окремого запасного танкового дивізіону (ОЗТД). На чолі дивізіону у 1920-1921 роках стояв Олексій Іларіонович Селявкін, автор книги спогадів «У трьох війнах на броньовиках та танках» - Х.: «Прапор», 1981 р. Харківський загін очолював його старший брат Микола. У 1923 р. ОЗТД був розформований, а його танки передані до Окремої запасної автоброневої бригади РСЧА у Москві.

За свідченням О.І. Селявкіна вже у 1921 р. у Харкові на Сергіївській площі (по вул. Клочківській поблизу мосту через р. Лопань) знаходився англійський важкий танк-монумент. Зрозуміло, що він не належав до бойового складу Червоної армії та, зокрема, ОЗТД. Він міг бути одним з трофеїв Каховки або потрапити до Харкова з Новоросійська, де у січні 1920 р. була захоплена велика кількість таких машин, здебільшого приведених «білими» у небойовий стан. Ремонтні роботи проводилися у харківських залізничних майстернях, найбільш «живучому» з міських промислових підприємств часів розрухи. Оскільки, мабуть, у даному випадку ремонт виявився неможливим, танк перетворився на монумент-трофей. Але, як засвідчили подальші дослідження, ніякого відношення до теперішнього танку-монументу з колекції ХІМ він не має.

10 травня 2006 р. було проведене обслідування внутрішнього приміщення танку з метою виявлення його індивідуальних особливостей внаслідок запиту голови британського дослідницького товариства «Друзі танку «Лінкольн»» Роберта Скотта. Посередині танку зберігся остов 6-циліндрового двигуна з написом в нижній частині: BIGKARTON& DAY\ ENGLAND(Бигкертон та Дей, Англія). Під снарядним лотком з лівого борту, біля гарматного спонсону, збереглася табличка з написом «CASESHOT» (снарядний лоток). Лишилися слідитабличок, демавбути зазначений індивідуальний номер танку. На жаль, самі таблички відсутні.

Співробітництво з британським дослідником Робертом Скоттом призвело до листування, внаслідок якого були отримані фотоматеріали та документи, стосовні історії обох танків-монументів. Фотографії доби німецької окупації 1941-1943 рр.. (як надані Скоттом, так і з харківських колекцій – зокрема фото з BundesarhivPreusisherkulturbesitsPhotos, автор Lauterwasser) свідчать, що танк з Сергіївської площі мав гарматний спонсон з правого борту. У танка «з майдану Конституції» він з лівого борту, з правого – кулеметний. Обидва засоби розміщення спонсонів були типовими для композитних танків. Зрозуміло, що мова іде про різні машини. Світло на походження танку з колекції ХІМ проливає наступний документ, який зберігається уРосійському Державному Військовому Архіві (РГВА) – фонд 31811, опис 2, документ 791, – фрагмент якого приводимо нижче:

«АБТУ РККА* \ 2.03.38 г.             НКО СССР \ маршалу тов. Ворошилову

 В РККА имеются устаревшие танки разных типов, опытные образцы отечественного производства, образцы, полученные за границей и трофейные, из них:Т-18 – 862 шт., Рикардо – 15 шт., Виккерс 12 т. – 16 шт., Т-24 – 24 шт., Т-41 – 8 шт., Т-33 – 1 шт., Т-34 – 1 шт., Рено – 2 шт., Карден-Лойд – 4 шт.Все эти танки не на ходу, без вооружения, хранятся на окружных и центральных складах и войсками не используются.Из общего количества 862 танка Т-18 160 танков переданы в УРы ЛВО и 103 танка - Осовиахиму и гражданским ВУЗ. Танки Т-18, находящиеся в РККА и гражданских ВУЗ и другие перечисленные выше типы танков считаю необходимым использовать следующим образом:

1. Танки Рикардо в количестве 14 шт. передать по 2 шт. городам Смоленск, Ростов на Дону, Харьков, Ленинград, Киев, Ворошиловград и Архангельск для использования их как исторических памятников гражданской войн.

2. Сосредоточить на НИАБТ полигоне и хранить как музейные экспонаты все типы танков:Рикардо – 1…

Начальник АБТУ комкор Павлов.»

Факти свідчать, що цей проект був здійснений: у Архангельську та Луганську збереглися обидва «ворошилівські дарунки», у Харкові лишився один з них…

* - Автобронетанкове Управління Робітничо-Селянської Червоної Армії