Харківський історичний музей

Сучасні форми та методи рекламної роботи музею: стан та перспективи розвитку

Амер Анна Наіф

2010

Шістнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 90-річчю із часу заснування Харківського історичного музею, 16 квітня 2010 р. – Х. : Оригінал, 2010.

У сучасному суспільстві  XXIст. музеї відіграють важливу функцію: зберігають, опрацьовують, експонують, висвітлюють історичну спадщину регіону. Незалежно від свого профілю, чи правового статусу, кожен музей може і повинен стати одним з ключових  елементів формування культурного середовища. У процесі роботи музеїв важливу функцію відіграють маркетологи, які розробляють стратегію роботи музею з суспільством, а також  складають план конкретних дій для досягнення основних цілей. До роботи маркетологів відноситься також і рекламування музею.

Саме музейна діяльність - це система основних та додаткових музейних послуг, тобто все те , що можна запропонувати відвідувачу. Виходячи з цього  рекламна робота є складовою частиною опрацювання великої кількості інформації і побудови рекламної схеми, на якій основується масова колективна робота усіх співробітників.

Неодмінно, щоб надавати якусь послугу треба розуміти потреби відвідувачів та цілі їх візитів. Це завдання виконується завдяки аналітичній роботі. Для цього рекомендується проводити дослідження, які за допомогою опитування та аналізу дадуть  змогу дослідити та краще задовольнити потреби споживачів – відвідувачів.Для цьго рекомендується створити “Журнал відвідувачів” – у якому фіксується інформація та анкети, за допомогою яких збирається інформація не тільки про відвідувача (організацію чи школу), а й проводиться опитування щодо побажань та якості наданої послуги. За зазначеними координатами у анкеті можна висилати запрошення та сповіщати про проведення заходів. Постійна робота з відвідувачами музею дає змогу опрацювати ряд питання, таких як:

-        прогнозування потреб відвідувачів,

-        виявлення послуги, що користуються найбільшим попитом,

-        удосконалення взаємовідносини з потенційними клієнтами,

-        створити систему “музей – відвідувач – музей” інше.

Таким чином проведення ряду заходів спрямованих на працю безпосередньо з відвідувачем та використання сучасних прийомів роботи, робить можливим    краще розуміти потреби та краще орієнтуватися на споживача.

 Серед важливих складових рекламної діяльності є робота з музейною інформацією та іміджем. Інформація - це рушійна сила багатьох процесів сучасного життя. Існують багато підходів до призентації, розповсюдження та передачі інформації про музей. Серед них доцільно відмітити найактуальніші на данний момент – це розпосюдження шляхом інтернет, телебачення та радіомовлення.

Інтернет ресурсиу сучасному світі займають передове значення, високими темпами витісняючи телебачення та радіомовлення. Майже у кожному домі присутній комп’ютер з виходом до інтернет мережі, набувають великого вжитку інтернет пошукові системи – Yandex, Google, Bing тощо, за допомогою яких можна  ознайомитись з будь якою інформацією. Широко використовується інтернет у рекламній сфері. Розміщення реклами на веб – сайтах та передача шляхом електронної пошти робить рекламу не тільки малобюджетною, а й найбільш ефективною. Для розповсюдження інфорації та активної співпраці музеї відкривають власні інтернет сайти, які дуже допомогають у рекламній та маркетинговій роботі. За останніми соціологічними дослідженнями було виявлено, що 80% споживачів будуть шукати інформацію саме у інтернеті.

 www.shm.ru –Державний Історичний музей м. Москва.

www.hermitagemuseum.org – Державний Ермітаж м. Санкт-Петербург.

Розміщення реклами на телебаченні дозволяє розповсюдити інформацію серед певного контингенту населення. Цікавим рекламним кроком є виступи співробітників музею  у программах центральных  та регіональних телеканалів. Це специфічний хід непрямого піару, який вважається найбільш бюджетовигідним та ефективним.

Радіомовлення  складає ланку платної реклами , але займає не останнє місце у рекламуванні музею. Тут доцільно вірно оцінити та запропонувати сучасну та цікаву інформацію.

Однією з найскладніших та найважливіших є контактування з прессою. Потрібно відмітити , що цей рід діяльності  відрізняється наявністю дуже великої конкуренції. Стратегічно не вірним вважається хаотичне висвітлення інформації у пресі. Відділ,  відповідальний за маркетингову роботу повинен дуже правильно побудувати роботу з прессою, виробити план, узгоджений  з керівництвом музею, стосовно якого буде висвітлюватись певна інформація. Для того щоб виділятися у цій сфері, музей повинен завоювати увагу до себе та розповсюджувати лише піар-вигідну інформацію згідно детально виробленого плану.

Рекламні видання слід розподіляти на орієнтуючі та інформативні. Орієнтуюча реклама допомагає відвідувачу без великих ускладнень знайти музей та коротко ознайомитись  його з послугами.(для іногородніх та іноземних відвідувачів) Для цього розробляються щіти, афіші загального плану,де детально описано як знайти музей , на якому транспорті краще добратися тощо. Можливо при спонсорській допомозі видати афіші – карти, афіші – схеми з координатиами музею та історичних памяток. Обов’язково афіші повинні висвітлювати роботу музею.

Інформаційнареклама розповсюджує свідчення про все нове та корисне, що організовує музей: відкриття єкспозицій та виставок, організація лекторіїв, факультативів з відомими особистостями на суспільно важливі, історичні теми. Інформаційна реклама відрізняється більшою оперативністю та різновидами форм.

Печатну рекламу можна умовно розподілити на широкорозповсюджуючу та пряму. Широкорозповсюджуюча – до усіх верств населення. Пряма – спрямована до конкретної особистості, чи до певної соціально – демографічної категорії.

Отже, на даний момент дуже гостро стає питання про ефективність рекламної роботи. Вона виконує роль  посередника між музеєм та відвідувачем та  допомагає їм найбільш тісно взаємодіяти. Реклама розширяє музейну аудиторію, збільшує відвідування музеїв в цілому та окремо конкретних соціально – демографічних груп.