Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2013 р.: Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства

Матеріали наукової конференції 19-і Сумцовські читання, 2013 р.
Автор Назва статті
Буличова Вікторія Віталіївна «Козацька чарка» як різновид виробів українських золотарів XVII-XVIII ст. (на прикладі колекції Харківського історичного музею)
Мартюхіна Катерина Вадимівна PR в музейній справі. Музей видатних харків’ян імені К. І. Шульженко
Пеляшенко Костянтин Юрійович Античний глечик з розкопок Д. І. Багалія (з фондів ХІМ)
Звержховська Наталія В'ячеславівна Будинок Державної промисловості у колекції ХІМ
Мальована Неллі Євгенівна Видавнича діяльність відділу природи Хмельницького обласного краєзнавчого музею
Богданов Денис Валерійович Висвітлення історії Харківщини в роки Великої Вітчизняної війни в музеях загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова
Слівіна Катерина Іванівна Висвітлення музейного будівництва в Україні періодичними виданнями 20-30-х рр. ХХ ст. (на прикладі часописів «Глобус», «Знання», «Комуністична освіта», «Політосвітник»)
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Висвітлення розвитку побратимських відносин Харкова музейними засобами
Пискун Ольга Олександрівна Виставкова діяльність музею Б. Хмельницького: історія, проблеми, перспективи
Голеніщева Антоніна Петрівна Відображення подій з визволення Харківщини у 1943 році у бібліотечному фонді ХІМ. До 70-річчя визволення Харківщини від німецько-фашистських загарбників
Хоружа Майя Володимирівна Довоєнна колекція старожитностей салтівської культури у збірці Харківського історичного музею
Горлова Тетяна Андріївна Дореволюційні грамплатівки у колекції ХІМ
Дейнеко Сергій Миколайович Експозиція ХІМ «Харківщина в 1917 – 1940 роках». Аспекти експонування
Пантєлєй Олена Михайлівна Етнографічна спадщина Харківського історичного музею та її використання в експозиційній та виставковій роботі
Івченко Богдан Анатолійович Життєвий шлях директора Харківського історичного музею А. В. Дикого (1900-1937 рр.)
Руденко Сергій Вікторович З досвіду масової науково-освітньої роботи археологічного музею НІКЗ «Чигирин»
Співак Олена Петрівна З досвіду проведення інтерактивних заходів для учнівської аудиторії на базі ХІМ
Юрченко Анна Володимирівна З досвіду співпраці Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна та Музею археології та етнографії Слобідської України ХНУ імені В. Н. Каразіна
Походенко Лариса Миколаївна Заснування казенних кінних заводів на Луганщині. II пол. XVIII – поч. XIX ст.
Мартем'янова Надія Сергіївна Ігрові педагогічні технології в музейній роботі з дітьми
Безматерних Наталія Володимирівна Інтерактивна виставка як нова форма роботи художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна
Бадаєв Дмитро Володимирович Історичний фестиваль «Ігорів полк» та семінар «Історія воїнської культури»: з досвіду просвітницької роботи
Зновенко Оксана Володимирівна Історія створення Луганської метеорологічної станції
Никипоренко Лариса Василівна Колекція журналів радянського періоду у науково-дослідній, експозиційній та науково-освітній діяльності музею
Кудлай Людмила Костянтинівна Колекція натільних хрестів в зібраннях Музею Клуба юних моряків: науково-дослідна, експозиційна та освітня робота
Рибка Олена Петрівна Літературно-мистецький фестиваль «De libertate» на перетині фестивального туризму та музейної діяльності
Шевцов Іван Петрович Майбутнє музеїв (інформаційний аспект)
Трофименко Тетяна Михайлівна Масові заходи як різновид просвітницької діяльності Харківського літературного музею
Аксьонов Віктор Степанович Матеріали кремаційного могильника Кицівка (у колекції Харківського історичного музею)
Сніжко Ірина Анатоліївна Можливості використання музейної експозиції для проведення лекції «Культура населення бронзового та раннього залізного віку»
Панченко Алла Володимирівна Музеї Харківської області у 2012 році
Мартинова Галина Павлівна Музейна експозиція: доцільність та проблеми організації (із досвіду роботи археологічного музею НІКЗ «Чигирин»)
Іванов Олександр Дмитрович Музейна презентація основних етапів історії українського козацтва (кін. ХV – сер. XVІІІ ст.) в тематичних та пересувних виставках ХІМ
Жукова Олена Вікторівна Музейний парк як форма презентації археологічної спадщини в Україні (на прикладі культурно-археологічного комплексу «Пересопниця»)
Красиков Михайло Михайлович Музейні акції у місті: евристичні можливості (з досвіду роботи етнографічного музею «Слобожанські скарби» імені Г. Хоткевича НТУ »ХПІ»)
Бабенко Леонід Іванович Навершя з Олександропільского кургану у збірці Харківського історичного музею
Поворознюк Катерина Володимирівна Нагороди Російської імперії XVIII-XIX ст. з фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею
Дудко Дмитро Михайлович Нові матеріали про родину Ковалівських
Роман Ірина Олександрівна Нові надходження – колекція моделей військової техніки періоду Другої світової війни та їх використання в експозиційній та виставковій роботі
Кукса Надія Василівна Основні напрямки музейної педагогіки:учнівські історико-краєзнавчі конференції (з досвіду роботи Національного історико-культурного заповідника «Чигирин»)
Орел Людмила Михайлівна Особливості впровадження електронного обліку музейних фондів в практику
Маршала Альона Юріївна Пам'ятки доби військових поселень в архітектурному ансамблі м. Чугуєва
Конюшенко Юлія Анатоліївна Перспективи використання науково-допоміжних матеріалів у стаціонарній експозиції «Наш край IX-XVIII ст.»
Хасанова Олена Іллівна Постачальник Двору Його Імператорської Величності Матвій Сидорович Кузнєцов і його вироби у фондах ХІМ
Казус Валентина Олександрівна Проблеми висвітлення Першої світової війни у сучасній музейній експозиції Харківського історичного музею
Михайловська Юлія Анатоліївна Роботи Георгія Івановича Магмєдова в колекції Харківського історичного музею
Пашкова Ганна Вікторівна Розвиток орденської системи Російської імперії (за колекцією Харківського історичного музею)
Сошнікова Ольга Миколаївна Співпраця Харківської державної академії культури і Харківського історичного музею у підготовці фахівців музейної справи
Чумак Марія Петрівна Сучасна вишивка у системі музейної педагогіки
Богрова Олена Валеріївна Сучасний підхід до експозиційного мистецтва: синтез науково-експозиційної та науково-просвітницької роботи
Овчіннікова Людмила Григорівна Сучасний підхід до популяризації етнографічної колекції ХІМ
Коротка Карина Миколаївна Твори образотворчого мистецтва в експозиціях краєзнавчих музеїв Харківщини (на прикладі Ізюмського та Зміївського краєзнавчих музеїв)
Казус Валентина Олександрівна Чехословацькі воїни – учасники боїв ІІ Світової війни та відображення цих подій музейними засобами