Харківський історичний музей
Замовлення екскурсій
 +38(057)7313568

З досвіду масової науково-освітньої роботи археологічного музею НІКЗ «Чигирин»

Руденко Сергій Вікторович

2013

Дев’ятнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» (проводиться в рамках ХІХ Сумцовських читань), 18 квітня 2013 р. – Х. : Майдан, 2013.

Археологічний музей Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» (далі НІКЗ «Чигирин») був відкритий у 2006 році. Вже на початку становлення закладу одним із пріоритетних напрямів його діяльності було визначено науково-освітню роботу. Для більш ефективної роботи в заданому напрямку науковцями музею було вивчено досвід інших заповідників та музейних установ [2, с. 118].

Як показує практика, головну аудиторію закладу становлять учні та студенти. Виходячи з цього, науковцями музею, в першу чергу, було розроблено ряд екскурсій та занять для цієї категорії відвідувачів.

Тематика археологічного музею є складною для сприйняття, особливо учнями молодших класів, які ще не мають відповідного рівня знань. Тому при підготовці занять враховувалися принципи, які використовуються в музейній педагогіці – поєднання теорії з практикою, доступність сприйняття матеріалу, науковість, тощо [1, с. 30]. Взято до уваги також ефект першої зустрічі з археологічними пам'ятками, які не мають достатньої атрактивності та експресивності, і це не залежить від вікової категорії відвідувачів. Важливо привернути увагу до обговорюваної теми, пробудити зацікавленість та активність, почуття національної свідомості, любові та поваги до історичної спадщини свого краю.

Але, якою б цікавою не була розповідь, чи довго її пам’ятатимуть діти? Мабуть, що ні. Тому, для наймолодших відвідувачів, завідуючою відділу Мартиновою Г.П. було розроблено заняття з елементами гри «Життя первісних людей на території краю». Для цього було використано «рюкзак археолога». В ході заняття працівники опираються на початковий рівень знань учнів та їх вміння вирізняти з поміж експонатів відомі предмети – зокрема кам'яну сокиру, стріли, тощо. Тримаючи в руках знаряддя праці, дається можливість «дослідити» вміст «археологічного рюкзака» та знайти аналоги в сучасному житті. Під час заняття учні знайомляться з неолітичною керамікою та технологією її виготовлення. При цьому, основна увага звертається на знання матеріалу з якого вона виготовлена.

Для учнів середнього шкільного віку екскурсійне обслуговування та заняття проводяться з урахуванням опорних знань отриманих в ході навчання. Вагому роль у цьому, відіграють теми розроблені працівниками археологічного музею: «Життя первісних людей на території краю», «Загадкова Скіфія», «Археологічні дослідження м. Чигирин», «Історія ранніх слов'ян» та ін.

В ході занять учні мають можливість наочного ознайомлення з пам'ятками різних історичних періодів на території Середнього Подніпров'я та їх порівняння з археологічними культурами в інших регіонах де вони існували.

Учням старших класів та студентам пропонуються крім екскурсій заняття з використанням відеоматеріалів – «Племена трипільської культури», «Археологічні дослідження м. Чигирин», «Охорона археологічної спадщини».

У роботі музею важливе місце посідає категорія відвідувачів, які прагнуть поглибити свої знання. Тому, для більш детального ознайомлення з історичними пам'ятками краю в 2011 році було започатковано зустрічі з відомими археологами, які займаються вивченням пам’яток Чигиринщини: к. і. н., скіфологом, старшим науковим співробітником відділу археології раннього залізного віку ІА НАН України – Бессоновою С. С., к. і. н., здобувачем ступеня доктора історичних наук при відділі археології енеоліту та бронзи ІА НАН України – Нераденко Т.М., к. і. н. науковим співробітником Кримського філіалу ІА НАНУ – Куштаном Д.П.

У 2012 році на базі археологічного музею було започатковано нову форму роботи з учнями старших класів, студентами та вчителями, завданням якої стало висвітлення маловідомих сторінок із життя вчених-археологів, які досліджували пам’ятки Чигиринщини. До цієї роботи були залучені кращі вчителі-методисти міста. Як підсумок була розроблена тематика музейних зустрічей: «С.А. Скорий – археолог і поет», «Археологи – дослідники Чигиринщини (О.О. Бобринський, О.І. Тереножкін, та ін.)». Вагому допомогу у підготовці матеріалів надав скіфолог, доктор історичних наук, професор, завідуючий відділу раннього залізного віку ІА НАН України – Скорий С. А.

В 2011 та 2012 роках на базі археологічного музею, відбулися презентації книг Т.М. Нераденко «Археологія Черкащини» та «Археологія Чигиринщини». В презентаціях взяли участь учні та вчителі шкіл міста, краєзнавці, працівники бібліотек [3, с. 5].

Науковці закладу заходяться в постійному пошуку нових форм масової науково-освітньої роботи, що дає змогу підвищити авторитет закладу серед громадськості регіону.

Література

1.    Мартинова Г. П. Виховання засобами педагогіки: з досвіду роботи НІКЗ «Чигирин». Культурна спадщина України / Г. П. Мартинова // Матеріали науково-практичної конференції. 15-16 травня 2009 року. – Умань, 2009.

2.    Мартинова Г. П. Музейна педагогіка: контакт з історичною реліквією (з досвіду роботи археологічного музею НІКЗ «Чигирин») / Г. П. Мартинова // Жовківські читання 2011: Збірник статей першої наукової конференції «Музей в сучасному світі» / Львівська галерея мистецтв. – Львів : Растр-7, 2011. – 224 с.

3.    Мартинова Г. П. Презентація книги «Археологія Чигиринщини» / Г. П. Мартинова // Чигиринські вісті. – 17 серпня 2012.