Харківський історичний музей

Музей як інститут соціальної пам’яті в умовах інформаційного суспільства

Сошнікова Ольга Миколаївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012

Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції (18-19 травня 2012 року). — Харків, 2012. — С. 150-155.

Файл: Музей як інститут соціальної пам’яті в умовах інформаційного суспільства