Харківський історичний музей

Воинская структура населения Верхнее-Салтовского городища (по материалам катакомбных захоронений 1998 — 2009 гг.)

Хоружа Майя Володимирівна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010

Актуальні питания вітчизняної та світової історії. Збірник Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2010 року. — Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2010. — С 20-23.

Файл: Воинская структура населения Верхнее-Салтовского городища (по материалам катакомбных захоронений 1998 — 2009 гг.)