Харківський історичний музей
  тимчасово зачинено!
 35 (25) грн
 вул. Університетська, 5

Деякі аспекти становлення і розвитку туризму в Харкові та регіоні

Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна

Тези наукових доповідей (повідомлень) 2013

Традиційна культура в умовах глобалізації: регіональні особливості та розвиток туризму : матеріали науково-практичної конференції (24-25 травня 2013 року). — Харків, 2013. — С. 44-50.

Файл: Деякі аспекти становлення і розвитку туризму в Харкові та регіоні