Харківський історичний музей

Музей в інформаційному суспільстві: комунікативні ідеї сьогодення

Сошнікова Ольга Миколаївна

Наукові статті 2017

VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми : иатеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року / Укл. О. Г. Павлова. — X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. — С. 35-40.

Файл: Музей в інформаційному суспільстві: комунікативні ідеї сьогодення