Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

Аксьонов Віктор Степанович

Аксьонов Віктор Степанович
Кандидат історичних наук. Завідувач відділу археології. У 1992 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету, у 1998 – заочну аспірантуру ХДУ. В історичному музеї працює з 12 січня 1993 року. За роки досліджень видав більше 200 наукових публікацій – монографій, статей тощо. Керує щорічними археологічними експедиціями ХІМ.

Наукові інтереси: ,археологія,ранньосередньовічна археологія Східної Європи,cалтово-маяцька культура,алани,протоболгари,

Назва Тип Рік
«Боишься - не делай, делаешь - не бойся …» Наукові статті 2021
«И пусть пройдет немало лет, нам не забыть…» (памяти Натальи Владимировны Черниговой) Наукові статті 2016
«Посмертный дар» из раннесредневековых катакомб Верхне-Салтовского могильника — попытка интерпретации Тези наукових доповідей (повідомлень) 2016
Александр Александрович Тортика (1967–2015) Наукові статті 2016
Александр Александрович Тортика (1967–2015) Наукові статті 2016
Амулети з пазурів хижих птахів катакомб Верхньо-Салтівського могильника Наукові статті 2020
Андрей Васильевич Крыганов (1955-2008) Наукові статті 2008
Антропоморфная фигурка из с. Староверовка на Харьковщине Наукові статті 2008
Археологические исследования Харьковского исторического музея Наукові статті 1995
Археологічні дослідження пам'яток салтівської культури у 80-90-х роках XX ст. у Харківському історичному музеї Наукові статті 2002
Астрагали з катакомбних поховань другої половини VIII - першої половини X ст. з могильника біля с. Верхній Салтів Наукові статті 2019
Бараньи астрагалы в погребальном обряде аланского населения Верхне-Салтовского археологического комплекса Наукові статті 2020
Биритуализм как элемент кочевого характера ведения хозяйства салтовским населением бассейна Северского Донца (на примере захоронений могильника Красная Горка) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Богатое катакомбное захоронение с Верхне-Салтовского IV могильника Наукові статті 2015
Бронзовые зеркала из грунтовых могильников салтовской культуры бассейна Северского Донца Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Вiдображення сiмейної структури населення на бiритуальному могильнику салтiвської культури Червона Гiрка Наукові статті 2021
Вбрання коней представників військової еліти з поховань ранньосередньовічного Нетайлівського некрополя Наукові статті 2021
Верхній Салтів — хозарська столиця Науково-популярні статті 2006
Вещи славянского облика на салтовских памятниках Верхнего Подонечья Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Вещи славянского облика с салтовских памятников Верхнего Подонечья Тези наукових доповідей (повідомлень) 2006
Відділ археології Харківського історичного музею (1991-2010) : бібліографічний покажчик Посібники, довідники 2011
Відображення етнокультурних контактів у похованнях вершників салтівської культури Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Владимир Кузмич Михеев (1937-2008) Наукові статті 2009
Вогняні ритуали у аланського населення салтівської культури басейну Сіверського Дінця (за матеріалами катакомбних могильників) Наукові статті 2020
Володимир Кузьмич Міхеєв (1937-2008 pp.) Наукові статті 2009
Д. Т. Березовець та Нетайлівський могильник салтівської культури: відкриття, сучасні дослідження, здобутки Наукові статті 2021
Деревянные конструкции могильника салтовской культуры Красная Горка Наукові статті 2002
Детский костюм из погребения № 309 биритуального могильника салтовской культуры Красная Горка Наукові статті 2021
До вивчення етнокультурних зв'язків населения Дніпро-Донецького межиріччя у V-VІI ст. н.е. (за матеріалами «антського» поховання біля с. Мохнач) Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Дослідження Верхньо-Салтівського катакомбного могильника Наукові статті 2016
Дослідження Верхньосалтівського катакомбного могильника Наукові статті 2019
Дослідження на катакомбному могильнику біля с. Верхній Салтів Наукові статті 2020
Дослідження Нетайлівського могильника Наукові статті 2019
Дослідження раньосередньовічного катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів Наукові статті 2015
Захоронения всадников Нетайловского могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 1994
Захоронения коней в погребальных обычаях населения салтовской культуры Наукові статті 1998
Захоронения на селище салтовской культуры Нетайловка 2: к вопросу о салтовско-венгерских культурных контактах Наукові статті 2009
Захоронения с конем у населения северо-западной части Хазарии (по материалам Нетайловского и Красногорского могильников) Тези наукових доповідей (повідомлень) 1995
Захоронения с нарушением анатомического порядка костяка на могильнике салтовской культуры у с. Червоная Гусаровка Наукові статті 2009
Зеркала из праболгарских захоронений салтовской культуры Харьковщине Наукові статті 2008
Зеркала из праболгарских могильников салтовской культуры Верхнего Подонечья Наукові статті 2008
Зубчатые подвески у населения салтово-маяцкой культуры бассейна Северского Донца Наукові статті 2018
Импортная керамика в погребениях с конем могильника Красная Горка салтовской культуры Тези наукових доповідей (повідомлень) 1995
Исследование Верхне-Салтовского катакомбного могильника Наукові статті 2001
Исследование захоронений на грунтовом могильнике салтовской культуры у с. Металловка Наукові статті 2009
Исследование катакомбного могильника у с. Верхний Салтов Наукові статті 2010
Исследования Верхне-Cалтовского катакомбного могильника в 1997 г. Наукові статті 1999
Исследования Верхне-Салтовского катакомбного могильника Наукові статті 1998
Исследования Верхнесалтовского IV катакомбного могильника Наукові статті 2001
Исследования катакомбного могильника у с. Верхний Салтов Наукові статті 2010
Исследования кремационного могильника салтово-маяцкой культуры у с. Кицевка на Харьковщине Наукові статті 2012
Исследования Нетайловского могильника в 2002-2004 гг. экспедицией Международного Соломонова университета Наукові статті 2005
Исследования Нетайловского могильника салтовской культуры Наукові статті 2010
Исследования раннесредневековых захоронений близ села Металловка в 2006 году (Нетайловский грунтовой могильник) Наукові статті 2009
Исследования салтовского могильника у с. Рубежное на Харьковщине Наукові статті 1997
К вопросу интерпретации некоторых комплексов Маяцкого селища Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
К вопросу о количестве катакомбных могильников у с. Верхний Салтов Наукові статті 2008
К вопросу о контактах полукочевого и оседлого населения VIII — начала X вв. в бассейне Северского Донца (по материалам женских украшений из захоронений салтовского времени) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2007
К вопросу о повторном проникновении в катакомбные захоронения салтовской культуры Подцовья (по материалам Верхне-Салтовского могильника). Наукові статті 2013
К вопросу о погребениях с разрушенными костяками на катакомбных могильниках салтовской культуры Подонечья Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
К вопросу о семантике некоторых женских наборов украшений салтовского времени из бассейна Северского Донца Наукові статті 2004
К вопросу о славяно-салтовских контактах (на примере катакомбы № 93 могильника у с. Верхний Салтов) Наукові статті 2009
К вопросу о славяно-салтовских контактах в бассейне Северского Донца Наукові статті 2006
К вопросу о существовании памятников этнических хазар в верхнем течении Северского Донца Наукові статті 2005
К вопросу о существовании памятников этнических хазар в верхнем течении Северского Донца Тези наукових доповідей (повідомлень) 2002
К вопросу о характере контактов алано-болгар Подонцовья с населением Волго-Окского междуречья и Прикамья в хазарское время Тези наукових доповідей (повідомлень) 2007
К вопросу об изучении этнического единства кремаций VIII-IX вв. Кубани и Подонцовья (на примере Сухогомольшанского могильника салтовской культуры) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
К вопросу об исходном районе проживания населения, оставившего памятники раннесалтовского времени в бассейне Северского Донца (по материалам Нетайловского грунтового могильника) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
К вопросу об обряде обезвреживания погребенных у аланского населения салтовской культуры Наукові статті 2000
К вопросу об обряде обезвреживания погребенных у аланского населения салтовской культуры Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
К вопросу об уровне вооруженности населения салтовской культуры (по материалам погребений с сожжением Сухогомольшанского и Красногорского могильников) Наукові статті 1998
К вопросу об уровне вооруженности салтовского населения в условиях пограничья Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
К вопросу об этнической неоднородности праболгар Подонечья Наукові статті 2000
К вопросу об этнической принадлежности захоронений с конем Нетайловского могильника Наукові статті 1997
К вопросу об этнической принадлежности погребений по обряду кремации салтовской культуры Тези наукових доповідей (повідомлень) 1999
К изучению погребального обряда салтово-маяцкой культуры: Нетайловский могильник VIII — IX вв. Наукові статті 2017
К проблеме создания районных краеведческих музеев (на примере верхне-салтовского историко-археологического музея-заповедника) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2003
К проблеме создания районных краеведческих музеев (на примере Верхне-Салтовского историко-археологического музея-заповедника) Наукові статті 2003
Катакомба 74 Верхньо-Салтiвського головного могильника Наукові статті 2021
Катакомба № 119 Верхне-Салтовского IV могильника под Харьковом Наукові статті 2016
Катакомба № 13 Верхнесалтовского III могильника: к вопросу о начальной дате возникновения памятника Наукові статті 2016
Катакомба № 160 Верхне-Салтовского могильника в контексте погребальной обрядности аланского населения салтово-маяцкой культуры Наукові статті 2021
Катакомба № 72 Верхне-Салтовского могильника Наукові статті 2005
Катакомба № 99 Верхне-Салтовского IV могильника (к вопросу распространения христианства среди салтовского населения Подонцовья) Наукові статті 2010
Катакомбне поховання IV ст. до н.е. поблизу смт. Коротич Наукові статті 2008
Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса (к вопросу освоения аланским населением верхнего Подонцовья) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Катакомбные захоронения Верхне-Салтовского археологического комплекса с Т-образными фибулами Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Катакомбы Верхне-Салтовского могильникана на фоне аланских погребальных сооружений салтово-маяцкой культуры Подонцовья: общее и особенное Наукові статті 2016
Комплексы конского снаряжения салтовского времени с начельниками (по материалам Верхнесалтовского катакомбного могильника) Наукові статті 2005
Комплексы предсалтовского и раннесалтовского времени с территории Харьковской обл. Наукові статті 2012
Комплексы с конскими начельниками из Верхнесалтовского катакомбного могильника Наукові статті 2003
Контакты венгров с аланами в IX веке — взаимопроникновение культур Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Крестовидные подвески и проблема распространения христианства среди населения салтовской культуры бассейна Северского Донца Наукові статті 2003
Крымский импорт и хронология некоторых салтовских памятников верховий Северского Донца Тези наукових доповідей (повідомлень) 1998
Крымский импорт и хронология некоторых салтовских памятников верховьев Северского Донца Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Кто обитал в Сухой Гомольше в хазарское время Наукові статті 2009
Кухоль з клеймом з катакомби № 154 Верхньо-салтівського могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2021
Личные украшения как показатель этнокультурных контактов салтовского населения бассейна Северского Донца (на материалах Нетайловского грунтового могильника) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Луки из погребений салтовского могильника Красная Горка Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Металлические амулеты в виде когтя животного из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2018
Наборы личных украшений населения лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (этнический аспект) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Наборы металлических украшений с ранних памятников салтово-маяцкой культуры Харьковщины (этнический аспект) Наукові статті 2012
Население Хазарского каганата в памятниках истории и кудьтуры. «Сухогомольшанский могильник VIII-X вв.» Наукові монографії 2006
Начальный этап формирования лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры (по материалам погребальных памятников Харьковщины) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2012
Некоторые замечания к вопросу интерпретации разрушенных скелетов в памятниках салтово-маяцкой культуры (по материалам Верхне-Салтовского IV могильника) Наукові статті 2016
Нові випадкові знахідки комплексів воїнів-вершників салтівського часу на Харківщині Наукові статті 2005
Нові відкриття на Нетайлівському могильнику салтово-маяцької культури Наукові статті 2014
Нові дослідження Верхньо-Салтівського катакомбного могильника Наукові статті 2007
Нові матеріали щодо поховального обряду ранньосередньовічного аланського населення Верхнього Салтова Наукові статті 2021
Нові поховання Верхньо-Салтівського могильника Наукові статті 2007
Нововыявленный катакомбный могильник VIII–IX вв. на территории Чечни Наукові статті 2020
Новые данные о византийско-крымском влиянии на салтовское население бассейна Северского Донца Наукові статті 2019
Новые захоронения с конем Нетайловского могильника (к вопросу о салтовско-мадьярских контактах) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2008
Новые исследования Нетайловского могильника Наукові статті 2007
Новые материалы к вопросу о мадьяро-салтовских контактах в верхнем Подонцовье Наукові статті 2011
Новые материалы к вопросу о целях повторного проникновения в катакомбные захоронения населения салтовской культуры Подонцовья Наукові статті 2012
Новые материалы к постпогребальной обрядности аланского населения Подонцовья (по материалам Верхне-Салтовского IV катакомбного могильника) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2011
Новые материалы к распространению христианства среди аланского населения салтово-маяцкой культуры Подонечья Наукові статті 2010
Новые материалы по вопросу освоения населением Хазарии бассейна Северского Донца Наукові статті 2014
Новые находки коньковых подвесок в салтовских захоронениях на Харьковщине Наукові статті 1998
Новые погребения в дромосе на Верхне-Салтовском IV катакомбном могильнике Наукові статті 2015
Новые поминальные комплексы воинов-всадников салтовского времени с территории Верхнего Подонечья Наукові статті 2005
Новые раннесалтовские погребальные комплексы Северо-Западной Хазарии Наукові статті 2010
Новые раннесредневековые захоронения Нетайловского могильника (раскопки 2002-2004 гг.) Наукові статті 2005
Новый салтовский могильник в верхнем Подонечье Наукові статті 1999
Носители кремационного обряда и этнокультурная обстановка в салтовском лесостепном Подонцовье (втор. пол. VIII — нач. IX вв.) Наукові статті 2017
О семантике одного вида детских амулетов салтово-маяцкого населения бассейна Северского Донца Наукові статті 2017
Об атрибуции бронзовых пластин из катакомбных захоронений салтово-маяцкой культуры Подонцовья Наукові статті 2021
Об одном из вариантов погребального обряда аланского населения салтово-маяцкой культуры верхнего Подонцовья Наукові статті 2011
Об одном из вариантов погребального обряда праболгарского населения салтовской культуры верхнего Подонцовья (по материалам биритуального могильника Красная Горка) Наукові статті 2008
Об одном типе амулетов аланского населения салтово-маяцкой культуры Наукові статті 2016
Об этнической неоднородности кремаций VIII-первой половины X вв. Подонцовья (по материалам Сухогомольшанского могильника салтовской культуры) Наукові статті 2004
Обряд обезвреживания погребенных в Верхне-Салтовском и Рубежанском катакомбных могильниках салтово-маяцкой культуры Наукові статті 2002
Обряд погребения с конем у населения салтовской культуры (по материалам Красногорского могильника) Наукові статті 1996
Обряд погребения с конем у населения салтовской культуры (по материалам могильника у с. Красная Горка) Тези наукових доповідей (повідомлень) 1992
Организация музейного дела в современной школе Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Освоение лесостепного Подонцовья в хазарское время: взгляд на проблему Наукові статті 2014
Открытия последних лет на катакомбном могильнике у с. Верхний Салтов Наукові статті 2019
Охранные работы на могильнике салтовской культуры у с. Металловка на Харьковщине Наукові статті 2010
Пам'яті Володимира Кузьмича Міхеєва Наукові статті 2009
Повторное проникновение в захоронения Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры – миф или реальность? Наукові статті 2012
Погребальное сооружениеи некоторые аспекты погребальной практики аланского населения Верхнего Салтова с точки зрения археолога-землекопа Наукові статті 2016
Погребальный обряд могильника Сухая Гомольша (к проблеме этнической принадлежности салтовских кремационных захоронений из бассейна Северского Донца) Наукові статті 2007
Погребальный обряд Нетайловского могильника (VIII-IX вв.) Наукові статті 2006
Погребальный обряд Нетайловского могильника (к вопросу о верованиях праболгарского населения Подонцовья в хазарское время) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Погребение № 525 Нетайловского могильника (к вопросу о начальном этапе формирования салтово-маяцкой культуры) Наукові статті 2014
Погребение VI-VII веков н.э. у села Мохнач Наукові статті 1998
Погребение с конским начельником № 482 Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры Наукові статті 2011
Погребения всадников Нетайловского могильника салтовской культуры (по материалам раскопок 2000-2009 гг.) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Погребения всадников Нетайловского могильника салтовской культуры: типология и хронология (по материалам 2003-2010 годов) Наукові статті 2012
Погребения с «оболом мертвых» на Бочковском могильнике салтово-маяцкой культуры (по материалам раскопок 2014 г.) Наукові статті 2017
Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.) Наукові статті 2011
Погребения с конями средневекового могильника Красная Горка Тези наукових доповідей (повідомлень) 1992
Погребения с крымской посудой могильника салтовской культуры Красная Горка Наукові статті 2003
Погребения со сложносоставными луками биритуального могильника Красная Горка салтовской культуры Наукові статті 2009
Подвески-амулеты в виде коней из катакомбных захоронений Верхне-Салтовского могильника: типология и хронология Наукові статті 2016
Полевые заметки к вопросу о постпогребальной обрядности аланского населения салтово-маяцкой культуры Подонцовья Наукові статті 2014
Поминальный комплекс представителей всаднического сословия из Северо-Западной Хазарии Наукові статті 2020
Поховальний обряд ранньосередньовічного Верхньо-Салтівського могильника: досвід статистичного аналізу Наукові статті 2018
Поховання 472 Нетайлівського могильника салтівської культури Наукові статті 2011
Поховання 529 Нетайлівського могильника Наукові статті 2015
Поховання IV ст. до н. е. поблизу смт Коротич Наукові статті 2007
Поховання з візантійською пряжкою типу корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури Наукові статті 2014
Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії р. Сіверський Донець (за матеріалами салтівських грунтових могильників) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 Автореферати дисертацій 2000
Поховання з речами «антського типу» біля с. Мохнач Харківської області Тези наукових доповідей (повідомлень) 1997
Поясной набор из катакомбы № 141 раннесредневекового могильника у с. Верхний Cалтов Наукові статті 2018
Проблемы охраны историко-культурного наследия в Харьковской области Тези наукових доповідей (повідомлень) 2005
Протоболгарские погребения Подонья и Придонечья VIII-X вв.: проблема поливариантности обряда и этноисторической интерпретации Наукові статті 2001
Пряжки-пуговицы из раковины в катакомбных погребениях аланского населения Подонцовья Тези наукових доповідей (повідомлень) 2014
Пуговицы из раковины моллюсков у аланского населения салтово-маяцкой культуры (по материалам катакомбных могильников бассейна Северского Донца) Наукові статті 2015
Работы на Верхне-Салтовском IV могильнике Наукові статті 2010
Работы на Верхне-Салтовском археологическом комплексе в 2005 г. Наукові статті 2006
Работы на салтовском кремационном могильнике у с. Кицевка Харьковской обл. Наукові статті 2014
Разрушенное погребение салтово-маяцкой культуры у с. Терешково Наукові статті 2013
Раннесредневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры Наукові статті 2006
Раннесредневековый могильник у с. Верхний Салтов Наукові статті 2012
Ранняя группа личных украшений салтовского населения Подонцовья (по материалам погребений с фибулами Нетайловского могильника) Наукові статті 2012
Раскопки Верхнесалтовского IV катакомбного могильника и могильника Красная Горка салтовской культуры Наукові статті 2002
Редкий тип бляшек-амулетов из Верхне-салтовского катакомбного могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2000
Редкий тип бляшек-амулетов из Верхнесалтовского катакомбного могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Результати розвідок на р. Братениці Наукові статті 2002
Реконструкция костюма аланских женщин по археологическим материалам раннесредневекового катакомбного могильника у с. Верхний Салтов Наукові статті 2017
Реконструкція катакомб аланського населення салтово-маяцької культури Наукові статті 2018
Речі салтівського часу з колекції Дніпровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького Наукові статті 2018
Роботи на катакомбному могильнику біля с. Верхній Салтів Наукові статті 2014
Роботи на Нетайлівському могильнику салтово-маяцької культури Наукові статті 2015
Роботи на ранньосередньовічному Нетайлівському могильнику Наукові статті 2020
Рубежанский катакомбный могильник салтово-маяцкой культуры на Северском Донце Наукові статті 2001
Салтово-маяцький кремаційний могильник біля с. Кицівка на Харківщині Наукові статті 2012
Салтовские кремационные комплексы с конскими начельниками из бассейна Северского Донца Наукові статті 2005
Салтовские кувшины с редкими клеймами из катакомбных захоронений Верхнего Салтова Наукові статті 2020
Салтовский кремационный могильник Сухая Гомольша: проблема этнической принадлежности Наукові статті 2004
Семантика жилого пространства в катакомбе №72 Верхне-Салтовского могильника Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Семантика крестовидных подвесок из катакомбы № 85 Верхне-Салтовского могильника Наукові статті 2007
Семантика посуды в урновых кремациях могильника салтовской культуры Сухая Гомольша Тези наукових доповідей (повідомлень) 2004
Сидяче поховання з аланського катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів Наукові статті 2003
Символы христианской веры в захоронениях салтово-маяцкой культуры с территории Харьковщины Наукові статті 2013
Скляний посуд з алано-болгарських поховань хозарського часу басейну Сіверського Дінця Наукові статті 2007
Скляний посуд з поховань салтівського могильника Червона Гусарівка на Харківщині Наукові статті 2000
Случайная находка у с. Мохнач Наукові статті 1999
Старосалтовский катакомбный могильник Наукові статті 1999
Структура семьи у алан бассейна Северского Донца по данным катакомбных могильников салтовской культуры Тези наукових доповідей (повідомлень) 2001
Фибулы из захоронений Нетайловского могильника как индикатор ранней группы личных украшений салтовского населения Подонцовья Наукові статті 2012
Форпост Верхний Салтов Науково-популярні статті 2006
Элементы поясной гарнитуры раннесалтовского времени из погребений Нетайловского грунтового могильника (раскопки 2009 г.) Тези наукових доповідей (повідомлень) 2010
Язычество восточных славян (VIII-X вв. н.э.) : учеб. пособие Посібники, довідники 2003
Ямное погребение № 2 с первого Верхне-Салтовского могильника Наукові статті 2012