Харківський історичний музей

Підвищення кваліфікації музейних співробітників Харківської області. Шляхи та напрямки

Панченко Алла Володимирівна

Наукові статті 2017

VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми : матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року / Укл. О. Г. Павлова. — X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. — С. 107-115.

Файл: Підвищення кваліфікації музейних співробітників Харківської області. Шляхи та напрямки