Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2007 р.: Сучасний музейний заклад: проблеми вивчення, збереження та популяризації національної історико-культурної спадщини

Матеріали наукової конференції 13-і Сумцовські читання, 2007 р.
Автор Назва статті
Богданов Денис Валерійович Англійські важкі танки І світової війни
Костюченко Марина Дмитрівна Благоустрій міста Харкова у 1919-1934 рр.
Дудко Дмитро Михайлович Видані твори Г.С. Сковороди в фондах літературно-меморіального музею просвітителя в с. Сковородинівка
Івах Олеся Дмитрівна Видатний український композитор А.Л. Ведель у Харкові
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Висвітлення музейними засобами процесу створення Конституції України 28 червня 1996 року
Роман Ірина Олександрівна Відношення більшовиків до релігії і православної церкви на Харківщині (20-30 роки ХХ ст.)
Тітінюк Валентина Федорівна Відродження петриківських розписів у творчості родини Вакуленків
Овчіннікова Людмила Григорівна Генезис традиційного поясного вбрання українців Слобожанщини
Соколов Андрій Володимирович Геральдика в науковій атрибуції музейних предметів
Казус Валентина Олександрівна Гітлерівська пропаганда в окупованому Харкові
Сошнікова Ольга Миколаївна Голодомор 1932-1933 рр. на Україні у науково-дослідній та експозиційній роботі Харківського історичного музею
Шевцов Іван Петрович Деякі аспекти інтеграції інтернету у музейній діяльності
Мандригіна Світлана Сергіївна Діяльність О.С. Масельського на Харківщині
Соколов Андрій Володимирович До 75-річчя утворення Харківської області
Мартем'янова Надія Сергіївна До питання про роль музею в системі сучасного освітнього процесу
Бадаєв Дмитро Володимирович До проблеми історії харківських катакомб
Андрієнкова Анастасія Олександрівна Доля храмів Харкова напередодні Великої Вітчизняної війни та під час німецько-фашистської окупації
Голубєва Ірина Володимирівна Дослідження пізньосередньовічних комплексів по вул. Сумській, 10 у Київському районі м. Харкова у 2006 році
Палтаджян Олександр Шалікович Економічно-соціальне становище селян та козаків під час Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.
Чернікова Інна Володимирівна Етапи становлення, розвитку та занепаду пам’яткоохоронного руху на Харківщині у 1920-1941 рр.
Гречко Денис Сергійович Етнокультурна історія населення сіверськодонецького лісостепу скіфської доби
Аксьонов Віктор Степанович Золоті сережки з кремаційних поховань салтівської культури басейну Сіверського Дінця
Лапіна Милиця Сергіївна Из истории одного экспоната Харьковского исторического музея
Орел Людмила Михайлівна Інноваційні шляхи розвитку дошкільних та освітніх закладів Харківщини та їх висвітлення в музейних закладах
Аксьонов Віктор Степанович Катакомбне поховання IV ст. до н.е. поблизу смт. Коротич
Белько Олег Олександрович Кераміка як складова етномистецьких музейних експозицій (ХІХ-ХХІ ст.)
Никипоренко Лариса Василівна Колекція журналів “Репертуар и пантеон” у фондах Харківського історичного музею
Хоружа Майя Володимирівна Кресало з поховання № 410 Нетайлівського могильника салтівської культури
Пеляшенко Костянтин Юрійович Ліпний посуд поселення скіфського часу “Саржин Яр”
Борисенко Катерина Григорівна М. Сумцов як дослідник полемічної спадщини Л. Барановича
Романовський Валерій Станіславович М. Сумцов як пам’яткознавець
Прохоров Андрій Миколайович Матеріали В.Я. Данилевського в колекції документів Харківського історичного музею
Пантєлєй Олена Михайлівна Матеріали Д.І. Багалія у колекції Харківського історичного музею
Іванова Наталія Михайлівна Матеріали І.О. Мар’яненка в колекції Харківського історичного музею
Горлова Тетяна Андріївна Матеріали Л.Л. Гіршмана у колекції Харківського історичного музею
Конюшенко Юлія Анатоліївна Матеріали О.О. Потебні у фондах Харківського історичного музею
Корохіна Анастасія Вікторівна Матеріали пізньої бронзової доби з поселення “Пісочин-Мобіль” в Харківській області
Власко Віталій Євгенович Меморіальний музей-квартира сім’ї Гризодубових: проблеми збереження та популяризації спадщини сім’ї Гризодубових
Сошніков Андрій Олександрович Музейна комунікація, як засіб національного виховання, опредметнення української мрії
Сніжко Ірина Анатоліївна Нові неолітичні пам'ятки на Харківщині
Тітінюк Валентина Федорівна Олексій Миколайович Бекетов – живописець
Мозгова О.П. Оплот атеїзму в стінах храму
Перевозчикова Наталія Михайлівна Особливості експозиційної роботи з природоохоронної тематики
Пашкова Ганна Вікторівна Пам’ятки грошового обігу за часів царювання Павла І у колекції Харківського історичного музею
Хасанова Олена Іллівна Передвесільні дівочі розваги в селах Слобідської України к.19 – поч. 20 ст.
Шрамко Ірина Борисівна Поселення скіфського часу “Саржин Яр”
Бабенко Леонід Іванович Поховальний обряд Протопопівського курганного могильника
Дейнеко Сергій Миколайович Причини створення Харківської головної складської митниці
Костін Олександр Олександрович Проблема збереження цінностей Харківського історичного музею під час Великої Вітчизняної війни та її вирішення
Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна Процес над “Спілкою визволення України” 1930 р.
Задніков Станіслав Анатолійович Результати археологічного дослідження Більського городища в 2006 р.
Панченко Алла Володимирівна Розвиток музейної справи на Харківщині у 2006 році
Ярміш Галина Петрівна Розкриття поетичної та байкарської творчості Г.С. Сковороди через музейні експонати
Сошнікова Ольга Миколаївна Роль Харківського історичного музею як соціокультурного інституту в умовах сучасного розвитку України
Звержховська Наталія В'ячеславівна Російські паперові гроші реформи 1839-1843 рр. у колекції Харківського історичного музею
Сушко Валентина Анатоліївна Семантика сорочки в українській традиційній культурі
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Система сучасних засобів зв’язку Харківщини і їх відображення в музейній експозиції
Фали М. Сучасне використання творчої спадщини М. Ф. Сумцова
Гомжин Вадим Леонідович Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни в колекції Харківського історичного музею
Буличова Вікторія Віталіївна Українські та російські чоловічі сорочки у колекції Харківського історичного музею
Аксьонов Віктор Степанович Фібула з поховання № 440 Нетайлівського могильника
Квітковський Віктор Ігорович Щодо часу встановлення влади хозар над лівобережними слов’янами