Панель користувача
Про музей
Правила та умови використання матеріалів, що розміщені на сайті музею

Інформацію про правовий статус Сайту Музею подано на сторінці http://museum.kh.ua/legal.html.

 Ця сторінка інформує про права та відповідальності щодо використання матеріалів, розміщених на цьому сайті.

Загальна інформація

Усі матеріали (далі - Матеріали), розміщені на цьому сайті (далі - Сайт Музею)є об'єктами авторського права, що належать Харківському історичному музею імені М.Ф.Сумцова (далі - Музей), якщо не вказано інше, або це не випливає із змісту відповідних сторінок, що містять об'єкти авторського права.

Принципи використання матеріалів з Сайту Музею

Щодо використання матеріалів Музею діють такі принципи (якщо не вказано інше):

1) сприяння вільному поширенню матеріалів для використання з освітньою некомерційною метою;

2) пріоритет некомерційного використання над комерційним;

3) дотримання авторських прав та суміжних прав.

Використання матеріалів третіх осіб

Правила використання розміщених на Сайті Музею матеріалів, що належать третім особам, встановлюються їх власниками.

Якщо такі правила не встановлено, або не випливають із загальноприйнятих юридичних документів, то при використанні матеріалів необхідно:

1) вказувати ім'я або назву осіб, що є власниками об'єктів авторського права;

2) наводити активне гіперпосилання на веб-сторінку Сайту Музею, де розміщено відповідний матеріал.

ПРИКЛАД: Жукова О.В. Перспективи розвитку музейного ландшафту України у створенні музеїв середовищного типу (на прикладі музею „Парк Київська Русь” 

Використання статей 

 Використанням статті з Сайту Музею, вважається повне або часткове перенесення (цитування) матеріалу, що попередньо був розміщений на Сайті Музею.

При цитуванні (або будь-якому іншому використанні) статей з  Сайту Музею у мережі Інтернет, необхідно:

1) вказувати ім'я автора;

2) наводити активне гіперпосилання на веб-сторінку Сайту Музею, де розміщено відповідний матеріал.

ПРИКЛАД: Ольга СошніковаМузей в системі «суспільства споживання»: пошуки нових рішень.

Забороняється використання повністю або частково статей без вказівки на ім'я автора.  

При відсутності у матеріалі вказівки на ім'я автора необхідно використосувати активне гіперпосилання на веб-сторінку Сайту Музею, де розміщено відповідний матеріал.

ПРИКЛАД:  Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова. Виставка "На перехрестях століть". (http://museum.kh.ua/exhibits/na-perexrestyax-stolit.html)

При цитуванні статей з Сайту Музею необхідно дотримуватися встановлених правил бібліографічного опису.

Рекомендовано дотримуватись правил ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» або інших чинних стандартів.

 Використання мультимедіа

  Використанням мультимедіа з Сайту Музею, вважається повне або часткове перенесення зображень, відео-, аудіозаписів або інших мультимедійних матеріалів, що попередньо були розміщені на Сайті Музею або на офіційних сторінках Музею на сайтах (файл-хостингах) для зберігання файлів (youtube.com, picasaweb.google.com тощо).

Комерційне використання мультимедіа

Для цього документу комерційним вважається таке використання мультимедійних матеріалів з Сайту Музею (зображень, відео тощо), що не відповідає визначенню некомерційного використання (див. нижче).

Забороняється повне або часткове використання мультимедійних матеріалів з комерційною метою без письмової згоди Музею.

Некомерційне використання мультимедіа

Для цього документу некомерційним вважається таке використання мультимедійних матеріалів (зображень, відео тощо) з Сайту Музею, що здійснюється у особистих цілях фізичної особи або установи/закладу та не пов'язане із отриманням прибутку або господарською діяльністю та спрямоване на задоволення культурних та освітніх потреб користувача або інших осіб.

 Терміни цього документу слід використовувати у розумінні Цивільного кодексу України.

Правила використання мультимедіа

Щодо мультимедійних матеріалів на Сайті Музею діють правові норми, пов'язані із авторським правом, встановлені відповідним законодавством України.

При будь-якому використанні мультимедійних матеріалів необхідно:

1) вказувати ім'я автора матеріалу (якщо воно подане);

2) називати джерело походження матеріалу- Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова.

При використанні декількох мультимедійних матеріалів (наприклад, фото експонатів) на одній веб-сторінці дозволяється подавати вищенаведену інформацію одноразово на кожній сторінці.

ПРИКЛАД:  

 Зображення - Приклад використання мультимедійних матеріалів із Сайту музею

Фрагмент діорами "Харківська фортеця" (Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова)