Харківський історичний музей

Праці наукових співробітників відділу археології музею в фондах музейної бібліотеки

17 серпня 2021, 09:45


15 серпня — професійне свято археологів України. В Харківському історичному музеї імені М.Ф. Сумцова є відділ археології. Його співробітники займаються науковою роботою, беруть участь у міжнародних наукових конференціях, створюють виставки, проводять розкопки, а ще активно публікують статті у різноманітних збірниках, журналах та пишуть монографії. Сьогодні розповімо про деякі з цих книжок, які вони передали до бібліотеки музею.

У бібліотеці музею представлена монографія Віктора Степановича Аксьонова «Могильник салтово-маяцкой культуры у с. Червоная Гусаровка на Северском Донце». Х., 2017. Монографія присвячена ямному могильнику салтово-маяцької культури у с. Червона Гусарівка Балаклійського району Харківської області, який у 1993-1997 рр. досліджувався експедицією Харківського державного університету під керівництвом археолога, доктора історичних наук, професора В.К. Міхеєва. У книзі подано детальний опис поховання комплексів з чітким датуванням. Цей матеріал є важливим джерелом з етнічної історії Подінців’я в епоху раннього середньовіччя.Ще одна книга Віктора Аксьонова у співавторстві з Ією Володимирівною Гордієнко-Мітрофановою «Язычество восточных славян (VIII-X вв. до н.э)», К., 2003. Цей навчальний посібник знайомить з картиною етнічного, соціального, духовного розвитку слов’ян періоду перших державних утворень, коли язичництво досягло найвищого розвитку.Також у бібліотеці музею можна знайти монографію Леоніда Івановича Бабенка «Песочинский курганный могильник скифского времени», Х., 2005. Книга присвячена публікації матеріалів курганного могильника V- ІV вв. до н.е., який розташований біля селища Пісочин поблизу Харкова. Робота містить детальний аналіз поховального обряду та речевого комплексу могильника. Автором розглядаються питання хронології пам’ятки, соціальної приналежності поховання, а також визначається місце Пісочинського некрополя в колі пам’яток скіфської доби басейну Сіверського Дінця. Книга добре ілюстрована.Багато статей археологів Харківського історичного музею В.С. Аксьонова, Л.І. Бабенка, І.А. Сніжко, М.В. Хоружої опубліковано в періодичних виданнях: «Археологія», «Древности», «Археологический альманах», «Проблеми історії та археології України», «Археологічні дослідження в Україні» та ін.Антоніна Голеніщева