Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2006 р.: Конференція, присвячена 15 річниці незалежності України

Матеріали наукової конференції 12-і Сумцовські читання, 2006 р.
Автор Назва статті
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна “Харківщина промислова” – одна із головних тем тимчасової виставки до 15-річчя Незалежності України
Палтаджян Олександр Шалікович Богдан Хмельницький – видатний діяч української держави
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Видатні люди Лозівщини (до 30-річчя з дня смерті Могильченка Григорія Сергійовича (1900-1976 рр.)
Чижова Юлія Олександрівна Дитячо-юнацька науково-дослідницька експедиція як інноваційна форма освітньої діяльності позашкільного закладу
Соколов Андрій Володимирович До 90-річчя Брусилівського прориву (музейне висвітлення сторінок війни)
Конюшенко Юлія Анатоліївна До історії створення Харківського історичного архіву
Вєжлівцева (Гарагата, Гайворонська) Маргарита Володимирівна До концепції стаціонарної повнопрофільної експозиції “Наш край у ІХ – ХІХ ст.”
Сніжко Ірина Анатоліївна Дослідження пам'яток пізнього палеоліту на Харківщині
Голубєва Ірина Володимирівна Дослідження пізньосередньовічних пам’яток на Харківщині в 2006 році
Прохоров Андрій Миколайович З історії природоохоронного руху на Харківщині
Прохоров Андрій Миколайович Західний досвід музейного менеджменту
Рябченко Олександр Дмитрович Зміна форм власності і її соціальні наслідки в Незалежній Україні
Федосеєнко Андрій Іванович Иконы с изображением ангелов из храма Усекновения главы Иоанна Крестителя
Плахоття Олена Миколаївна Інститут шляхетних дівчат у 19 – на поч. 20 ст. (за матеріалами фондів ХІМ)
Овчіннікова Людмила Григорівна Історіографія традиційного українського костюма
Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна Історія соціал-демократії в особах і фактах: до проблеми інтерпретації у музеях історичного профілю
Конюшенко Юлія Анатоліївна Київське історичне товариство Нестора-літописця (1872-1931 рр.)
Бабенко Леонід Іванович Кінські нащічники з поховань Протопопівського курганного могильника
Аксьонов Віктор Степанович Комплекси, що були відкриті у 2005 році на Верхньо-Салтівському катакомбному могильнику
Легейда Алла Володимирівна Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” у колекції Харківського історичного музею
Сошнікова Ольга Миколаївна Міфопоетичний феномен української культури (на прикладі періодів бароко та романтизму)
Ложко Світлана Сергіївна Музей на переломі століть
Пантєлєй Олена Михайлівна Наукова спадщина літописців Слобожанщини Д.І. Багалія, М.Ф. Сумцова та ін.
Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна Освіта і культура України у 1917-1920 роках
Хоружа Майя Володимирівна Особливості поховальних споруд головного Верхньо-Салтівського катакомбного могильника (розкопки 1984 - 1989 рр.)
Панченко Алла Володимирівна Пам’ятки історії часів окупації 1941-1943 років у Київському районі м. Харкова
Чернікова Інна Володимирівна Пам’яткоохоронна діяльність музею Слобідської України імені Г.С. Сковороди (I пол. 20-х років XX ст.)
Бабенко Леонід Іванович Парадні сережки з поховання 2 кургану № 8 Пісочинського могильника на Харківщині
Зибіна Тамара Василівна Піддужні дзвіночки у колекції Харківського історичного музею
Задніков Станіслав Анатолійович Поселення скіфського часу біля с. Барчани
Панченко Наталія Георгіївна Приватизація промисловості в контексті подій
Власко Віталій Євгенович Проблеми комплектування і збереження культурної спадщини в Меморіальному музеї-квартирі сім’ї Гризодубових
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Розвиток культури на Харківщині наприкінці 20 – на початку 21 століть
Дудко Дмитро Михайлович Село Сковородинівка (Пан-Іванівка) в фондах літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди
Казус Валентина Олександрівна Становище України під час польсько-радянської війни 1920 року
Шевцов Іван Петрович Сучасні мультимедійні технології в оформленні музею-філії “Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”: втілення і перспективи
Сушко Валентина Анатоліївна Ткацький інструментарій центральної Слобожанщини
Івах Олеся Дмитрівна Харківський історичний музей: здобутки і перспективи