Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

1995 р.: Конференція, присвячена 75-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди

Автор Назва статті
Єрпульова Валентина Миколаївна Актуальні аспекти науково-дослідної роботи Харківського історичного музею
Єрофеєва Ганна Михайлівна Бібліографічна діяльність М. Ф. Сумцова
Пивоваров Василь Миколайович Вклад М. Ф. Сумцова в духовний розвій Слобідської України
Пантєлєй Олена Михайлівна Вклад Д. И. Багалея в развитие музейного дела на Украине
Никипоренко Лариса Василівна Газета "Южный край" як джерело з історії м. Харкова
Ксьонзенко М.І. Деякі питання історичного краєзнавства в науковій, навчальній та виховній роботі Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди
Стрілець Валерій Васильович Деякі питання розвитку народної освіти у Люботині в дорадянський період
Ярошик Валентина Олександрівна Діяльність клубу "Краєзнавець" при Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г.Короленка
Побожій Сергій Іванович Діячі музейної справи на Слобожанщині: Олена Нікольська (1892-1943)
Огурцова Наталія Вікторівна До питання вивчення історії Будянського фаянсового заводу
Абросимова Світлана Вікторівна До питання про джерельну базу музеєзнавчих студій (історія та історіографія музейної справи на Слобожанщині)
Буличова Вікторія Віталіївна Досвід створення каталогу зразків художніх тканин ХVІ-ХХ ст.
Пуцко Василий Григорьевич Дослідження житла Слобожанщини
Бєляєва І.В. З історії вивчення весільних обрядів слобожан наприкінці XVIII та протягом XIX ст.
Павлова И.Н. Из истории Луганского краеведческого музея
Куделко Сергій Михайлович Из истории преподавания музееведения на историческом факультете Харьковского госуниверситета в 60-90-е гг. ХХ ст.
Колонєй Дмитро Валентинович К вопросу о преподавании музыки в частных пансионах Харьковской губернии
Лейбфрейд Олександр Юрійович К истории застройки, окружавшей здание музея Слободской Украины им. Г. С. Сковороды
Рондіна Мар'яна Григорівна Коллекция фарфора Харьковского исторического музея
Денисенко Ольга Йосипівна Краєвиди Слобожанщини у творчості харківських художників кінця ХІХ - поч. ХХ ст.
Савченко Ганна Олександрівна М. Ф. Сумцов і розвиток музейної справи в Україні
Давыдова С.В. Методика анализа музейных тканей XVI-XX вв.
Фрадкін Володимир Зиновійович Музейные традиции Харькова
Ревенко В'ячеслав Іванович Наконечники стрел из археологической коллекции Харьковского исторического музея
Посохова Людмила Юріївна Національний склад викладачів Харківського колегіуму (ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.)
Панкратьєва В.Г. Нові форми публікації документів у Харківському обласному державному архіві
Рибальченко Любов Леонідівна О некоторых аспектах деятельности Музея Слободской Украины им. Г. С. Сковороды в 20-е-начале 30-х годов
Бадаєв Дмитро Володимирович О работе клуба исторической реконструкции при Харьковском историческом музее
Яковченко Т.П. Пам'ятки народного мистецтва Слобожанщини у зібранні Харківського художнього музею. Походження. Атрибуція
Легейда Алла Володимирівна Пам'ятні монети Росії у колекції Харківського історичного музею
Борисова Тамара Михайлівна Памятники культуры Харькова 20-30-х гг.
Бахтіна Світлана Анатоліївна Протоиерей отец Петр Фомин (1866 - 1938 гг.) и его вклад в изучение и сохранение церковной старины Харьковской епархии
Литвиненко Тетяна Юріївна Раритеты коллекции книг Харьковского исторического музея
Гончар С.В. Речное судоходство на территории Слободской Украины в ХVІІ - ХІХ вв.
Аксьонов Віктор Степанович Рубежанский могильник - новый памятник Салтовской культуры в бассейне р. Северский Донец
Петрикова Валентина Теодорівна Участь історичних музеїв у справі відтворення місцевих репертуарів провінціальної книги
Вострокнутов Леонід Дмитрович Фізична культура в учбових закладах Харківщини в ХІХ - на початку ХХ ст.
Посохов Сергій Іванович Шкільна освіта у Харкові в роки німецької окупації (1941 - 1943 рр.)