Харківський історичний музей

Харківський історичний музей приймає картки єПідтримка

2009 р.: Конференція, присвячена 155 річниці з дня народження видатного українського вченого академіка АН України М. Ф. Сумцова

Матеріали наукової конференції 15-і Сумцовські читання, 2009 р.
Автор Назва статті
Шевцов Іван Петрович Актуальність відображення в експозиції розбудови судової гілки влади України
Глазкова (Клімова) Людмила Юріївна Військові Харківщини – учасники міжнародних миротворчих операцій
Желтобородова Оксана Анатоліївна Внесок Г.П. Успенського в розвиток етнографічної науки на Слобожанщині
Хасанова Олена Іллівна Волокитинський завод, історія виникнення та його продукція у фондах Харківського історичного музею
Соколов Андрій Володимирович Георгіївські нагороди у колекції ХІМ
Буличова Вікторія Віталіївна Гетьманський прапор 17 ст. у колекції ХІМ – унікальна пам’ятка України
Тортіка Олександр Олександрович Городища СМК VIII-X ст. Верхньодонеччя та повідомлення аль Ідрісі про притоки ріки Русійа й міста народу Ан-Нібарійя
Конюшенко Юлія Анатоліївна Дворянство Харківської губернії
Орел Людмила Михайлівна До питання створення наукової експозиції “Харківщина: сучасні здобутки і перспективи”
Пантєлєй Олена Михайлівна Економічний розвиток Харківщини у І-й половині 19 ст. (за матеріалами фондових колекцій ХІМ)
Костюченко Марина Дмитрівна Етнічний склад населення Харкова у 20-30 роках XX ст.
Овчіннікова Людмила Григорівна Етнографічна діяльність І.І. Срезневського
Малиновська Наталія Михайлівна Етнографічні публікації “Бюлетеня” Музею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди”
Лиман Сергій Іванович З історії харківської медієвістики 1830-1840 років: Іван Олександрович Семвицький (1808-1874(?))
Лисенко (Пенькова) Ольга Леонідівна Загальнослов’янські тенденції архаїчного типу російського народного костюму з колекції Харківського історичного музею
Агаєв Іван Олександрович Застосування комп’ютерних технологій в комунікаційній і науково-дослідній роботі музеїв
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна Земельна реформа та основи земельного кодексу України
Савеленко Ірина Юріївна І. Г. Старинов – людина-легенда
Сошніков Андрій Олександрович Історико-культурний розвиток та функціонування музеїв України у період панування тоталітарно-колоніальних режимів
Мартем'янова Надія Сергіївна К вопросу о прообразе музейно-педагогической деятельности в античном обществе
Никипоренко Лариса Василівна Колекція журналів “Современник” у фондах ХІМ
Сушко Валентина Анатоліївна Костюм як маркер етноідентифікації
Казус Валентина Олександрівна Культурне життя Харкова в к. 20 – поч.. 40 років ХХ ст.
Малиновський Михайло Олексійович М. Ф. Сумцов як історик Слобожанщини
Левченко (Ковальчук) Тетяна Євгенівна М.І. Міхновський – ідеолог державної незалежності України поч. ХХ ст.
Школьна Ольга Володимирівна Маловідомі заводи фаянсу і фарфору в с. Барашах, Кам’янці й Олевську (нині Ємільчинського району Житомирської області) наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.
Горлова Тетяна Андріївна Матеріали Героя Радянського Союзу О.Г. Зубарєва у колекції ХІМ
Іванова Наталія Михайлівна Матеріали П.К. Саксаганського у збірці ХІМ
Красиков Михайло Михайлович Микола Сумцов – продовжувач справи Павла Чубинського
Пашкова Ганна Вікторівна Мідні монети за часів правління Олександра іі (1855-1881) у колекції Харківського історичного музею
Бадаєв Дмитро Володимирович Монументальні англійські танки Мк-V у Харкові
Сошнікова Ольга Миколаївна Музеєфікаційні традиції Музею Слобідської України ім. Г.С. Сковороди в діяльності Харківського історичного музею
Кравченко Інна Сергіївна Наукова діяльність І.В. Нетушила
Богданов Денис Валерійович Національно-визвольний рух на Харківщині у другій половині XIX ст.
Сніжко Ірина Анатоліївна Нові дослідження стоянки пізнього палеоліту біля с. Кам’янка
Роман Ірина Олександрівна Нові тенденції в літературі і мистецтві 60-70 рр.
Агаєв Іван Олександрович Обіг срібної та золотої монети на Лівобережній та Слобідській Україні в ХVІІІ ст.
Панченко Алла Володимирівна Організація медичної допомоги на окупованій території Харківщини
Івах Олеся Дмитрівна Основні напрями науково-дослідної діяльності Харківського історичного музею у 2008 р.
Єрьоменко Тамара Іванівна Особливості техніки живопису та реставрації творів Є.Г. Волошинова з колекції Харківського історичного музею
Яковлєв Віталій Миколайович Поляки на фронтах ІІ світової війни. Із досвіду інтерактивної виставки
Зибіна Тамара Василівна Предмети із сервізів Києво-Межигірського фаянсового заводу в колекції кераміки Харківського історичного музею
Тортіка (Лобанова) Марія Валеріївна Проблема модернізації та її музейно-комунікаційна інтерпретація
Аксьонов Віктор Степанович Проектна документація нової експозиції історико-археологічного музею-заповідника “Верхній Салтів” – свідоцтво кризи у сучасному музейному будівництві
Яковлєва (Подольська) Наталія Олексіївна Репресії у Харківському військовому окрузі 1937 р.
Палтаджян Олександр Шалікович Розвиток літератури на Харківщині у к. ХХ ст.
Дейнеко Сергій Миколайович Роль протекціонізму у розвитку економіки Російської імперії у 80-90 роках 19 ст.
Звержховська Наталія В'ячеславівна Російські паперові гроші періоду І-ї світової війни та Тимчасового уряду у колекції ХІМ
Тітінюк Валентина Федорівна С. Таранушенко у контексті мистецтвознавчої, музейної та пам’яткоохоронної діяльності Слобожанщини
Неудачін Дмитро Олександрович Українська національна тематика в творчості С. І. Васильківського
Конюшенко Юлія Анатоліївна Участь членів історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті у всеросійських археологічних з’їздах
Роман Ірина Олександрівна Хроніка стосунків держави і церкви радянського періоду
Бабенко Леонід Іванович Хронологія поховань Протопопівського курганного могильника